Vùng Lilburn, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng rãi, khu yên tĩnh, gần I-85 & Beaver Ruin, gần nhà thờ VN & chợ Hongkong. Xin liên lạc: 404-933-3650

Bao lương $120/ngày hoặc ăn chia sáu rưỡi. Tiệm ở Lilburn. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-903-4612