Cần thợ nail gấp, bao lương $4,500 - $5,000/ tháng, trên ăn chia. Ưu tiên thợ bột. Tiệm ở Lake City, FL. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 386-965-8886