Tiệm phở mới xây 1 năm tại city Kyle, cần sang gấp, income $35K - $40K/ mo, có thể mở thêm đồ ăn Tàu, Boba. Cần waitress. Liên lạc: 714-468-8677