Tiệm nail 16 ghế, 10 thợ trong khu shopping center đông khách walk-in, , gần downtown Austin,giá cao, Cần sang vì moving. L/L 714-592-9138

Tiệm phở gần đowntown Austin, rộng 2,000sf, đông khách, good income. Vi không người trông coi cần sang, Chủ sẽ training. L/L Bebe: 210-778-9499