Tiệm vùng Kennesaw-Acworth. 80% Mỹ trắng. Income cao trên 200K/năm, good tip. Tiệm có 6 bàn, 6 ghế. Giá sang: 55K. Ai thật lòng muốn mua xin liên lạc: 404-692-1596

Cần thợ biết làm đủ thứ or SNS. Lương rất cao cho mùa thu & mùa đông. Nếu cần sẽ bao lương từ $3,500 trở lên tùy theo tay nghề. Tiệm ngay trường ĐH Kennesaw. Tiệm rất đông khách. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-786-8276

Cần gấp thợ Nam/Nữ biết làm everything, full time hoặc part time. Tiệm ở Kennesaw, Acworth GA. Khu Mỹ trắng, tip cao, income từ $3,500-$5,000/tháng tuỳ theo khả năng. Xin liên lạc: 404-425-0997