Cần sang tiệm gấp vì bận con nhỏ không người trong coi giá 30k ai thật lòng muốn mua chuẩn bị cho mùa lễ tới giá cả có thể thương lượng. Xin liên lạc: 817-808-0600