Tiệm trong khu shopping center cần sang gấp. Rộng 1400 sf, 12 ghế, 8 bàn, 2 p.wax. Có máy giặt máy sấy. Income ổn định. Giá thương lượng. Xin gọi: 682-553-3565