Cần thợ nail có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước cho 2 tiệm ở Keller và Bedford. Tiệm mới khai trương, bao lương hoặc ăn chia. L/L: 682-551-4337

Cần thợ nail làm bột, chân tay nước, FT/PT. Bao lương $700-$900.Tiệm giá cao, tip cao. Khu Mỹ trắng, vùng Keller. Xin liên lạc: 682-521-2620

Cần thợ nail nữ kn bột, dip powder, eyelash. Bao lương $700 & up tùy kn. Medi/Pedi FT/PT, khu trắng. Tiện cho thợ ở Keller- Haltom- Arlington (có thể đi chung xe). L/L: 469-235-4273

Cần thợ nail p/w or tay chân nước, tiệm ở Keller, bột bao $700, chỗ làm vui vẻ, khách Mỹ trắng nhiều, và khách rất dễ chịu, tiền tip cao. Thật lòng xin gọi Tracy: 682-582-0801