Cần sang tiệm Keller Nails ở vùng Keller. L/L Cindy: 682-307-9653

Tiệm ở Aledo cần sang, khu Mỹ trắng sang trọng & đẹp, rộng 2500 sf, good location, khách sang, nhiều walk-in, giá nails cao, good tip. Tiệm có 10 ghế, 8 bán, 2 p. wax, 1 p. facial / eyelas. Xin liên lạc Tammy: 682-521-2620

Tiệm vùng Keller khu trắng cần thợ P/W và dipping powder hoặc chân tay nước, FT/PT, bao lương. L/L: 682-559-0117