Cần sang gấp tiệm nail ở Keller vì không người trông coi. Tiệm có 8 ghế, 2 p.wax, bán 50K. Xin L/L: 817-808-0600

Cần nhiều thợ nam/nữ GẤP làm chân tay nước, gel bao lương $700 và biết làm đủ thứ P/W, dip...bao lương $900. Khu Mỹ trắng ở Keller TX. 817-741-8306

Trên đường Heritage Trace/N. Beach - Keller, giá $75K, income $6.5K-$7.5K/w, 1 p.facial, 1 p.wax, 10 ghế, rộng 1700sft. L/L: 817-793-0948