Tiệm ở gần khu Keller có 16 ghế 6 bán1 phòng wax, 1 phòng facial, khu Mỹ trắng giá cao tip cao. Muốn biết thêm xin gọi: 682-521-2620

Trên đường Heritage Trace/N. Beach - Keller, giá $75K, income $6.5K-$7.5K/w, 1 p.facial, 1 p.wax, 10 ghế, rộng 1700sft. L/L: 817-793-0948

Tiệm đông khách ở Keller cần thợ kinh nghiệm bột P/W và tay chân nước, dip. Tay chân nước $800-$1100, thợ bột $900-$1300. L/L: 619-398-6364

Tiệm tóc ở Keller TX cần gấp thợ tóc kinh nghiệm. Tiệm đông khách, khu Mỹ trắng, good tip. Xin liên lạc: 817-681-5165