Tiệm nail khu Keller cần thợ nail, eyelash extension, massage, facial và chân tay nước. Chỗ làm vui vẻ thoải mái. L/L: 682-472-8419 (C)

Cần nhiều thợ nam/nữ GẤP làm chân tay nước, gel bao lương $700 và biết làm đủ thứ P/W, dip...bao lương $900. Khu Mỹ trắng ở Keller TX. 817-741-8306

Tiệm vùng Keller khu trắng cần thợ kinh nghiệm P/W và dipping powder hoặc chân tay nước, FT/PT. Income cao, chủ dễ chịu và về sớm. L/L: 682-559-0117

Cần thợ nail bột p/w, tiệm ở Keller bao $800, chỗ làm vui vẻ, khách Mỹ trắng nhiều, và khách rất dễ chịu, tiền tip cao. Thật lòng xin gọi Tracy: 682-582-0801

Cần thợ nail nữ, khu Keller, tiệm nghỉ ngày Chủ Nhật. Xin liên lạc: 817-714-4997

Tiệm nằm ở Watauga/ Keller khu shopping center lớn, tiệm đông khách, khu Mỹ trắng sang trọng & đẹp, có 16 ghế 6 bán, 1 p. wax, 1 p. facial. Giá cả có thể thương lượng. 682-521-2620

Cần thợ full or part-time dip, bột, chân tay nước, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng, chỗ làm vui vẻ, sạch sẽ. Tiệm gần khu Keller-TX. 682-521-2620

Cần sang gấp tiệm nail ở Keller vì không người trông coi. Tiệm có 8 ghế, 2 p.wax, bán 50K. Xin L/L: 817-808-0600