Biết làm bột P&W và tay chân nước. Tiệm ở Johns Creek, North 141 và Mcginnis Ferry, vùng Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Xin liên lạc: 770-403-5284

Tiệm vùng Johns Creek-Suwanee. Cần thợ tóc Nam/Nữ có kinh nghiệm, làm full time/part time. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-983-1041