Cần thợ có kinh nghiệm làm bột. Tiệm ở Johns Creek. Bao lương theo kinh nghiệm. Xin liên lạc: 678-525-5281

NEW! Cần thợ biết làm everything hoặc tay chân nước. Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang. Vùng Johns Creek Alpharetta, trong khu chợ Kroger. Bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 404-988-8583

Cần thợ làm full time hoặc part time. Tiệm lớn, đẹp, tip nhiều. Ở Johns Creek 141, cách chợ Hongkong 20 phút. Xin liên lạc: 404-483-6006

Vì lý do gia đình cần sang gấp tiệm nail ở Johns Creek, khu Mỹ trắng. Giá sang: 45K. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-790-4894

Tiệm 1: Ở Johns Creek 141, khu Mỹ trắng. Tiệm 2: Ở East Cobb Marietta. Cần thợ biết làm tay chân nước, bột hoặc biết làm tất cả càng tốt. Bao lương $3,000-$4,000/tháng trở lên. Tiệm đông khách, lương cao, tip hậu. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-691-6200 404-960-1234

Tiệm 1: Ở Sandy Springs, rộng 1,100 sqft. Income: $15,000/tháng, rent :$1,000. Giá sang: 36K. Tiệm 2: Ở Cartersville, nằm trong chợ, khu Mỹ trắng. Rộng 1,400 sqft. Rent+CAM: $1,760. Giá sang: 36K. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-409-7544

Cần thợ biết làm bột & chân tay nước. Tiệm ở Johns Creek, cách chợ HK 15', trong khu Publix, vùng Mỹ trắng, khách sang. Liên lạc: 404-786-2329

Tiệm vùng Mỹ trắng. ALLURE NAIL – 4090 JohnsCreek-141. Income ổn định quanh năm. Rent rẻ. Thật lòng mua xin liên lạc:

Cần thợ có kinh nghiệm làm TCN, SNS or đủ thứ. Khu Mỹ trắng. Đóng cửa chủ nhật. Income ổn định. Nếu cần sẽ bao lương. L/L: 770-807-3944

Tiệm ở Johns Creek, cách chợ HK 18 phút, Có 10 bàn & 16 ghế. Tiệm kế bên Starbucks, khu Mỹ trắng. Rộng 2,400 sqft, good income. Xin liên lạc: 678-267-0748