Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước, FT/PT. Tiệm vùng Johns Creek 141, rất đông khách. Chủ thoải mái. Nếu cần sẽ bao lương. Xin liên lạc: 770-807-3944

Cần thợ biết làm bột. Tiệm ở Johns Creek, cách chợ HK 15', trong khu Publix, vùng Mỹ trắng, khách sang. Xin Liên lạc: 404-786-2329

Cần sang gấp tiệm tóc ở Johns Creek, khách Mỹ trắng. Giá sang: $45,000. Xin liên lạc: 678-956-9229

Cần thợ biết làm đủ thứ & TCN. Tiệm ở Johns Creek, trong shopping Target. Tiệm good income, good tip. Bao lương tuỳ khả năng nếu cần. XLL: 678-957-1818