Cần gấp người dọn dẹp tiệm nail làm full-time và cần manager cho tiệm nail. Cần gấp nhiều thợ nal có kinh nghiệm, khu Mỹ trắng, bao lương $900/w. Tiệm vùng South Lake, Texas. L/L: 817-856-9359

Cần nhiều thợ nail full or part-time, bao lương $850 and up quanh năm. Tiệm vui vẻ thoải mái, không trừ tiền thợ, khu sang Irving. Bán 2 ghế Spa chair còn mới chưa xài. L/L: 682-554-2729

Cần sang tiệm nail mới mở ở Irving, very good location, khu đang phát triển, 14 ghế, 6 bàn, $200K. Sang lease khu rất sang Starwood Village, Frisco, 2400 sft, $25K. L/L: 682-260-0117

Vì lý do sức khỏe cần sang gấp tiệm nail ở N Irving, income 200K 1 năm, bán giá hữu nghị. L/L: 972-831-7777