Tiệm ở Irving, cần gấp gấp gấp thợ bột và chân tay nước, tuổi tác không quan trọng, bao lương tùy khả năng. Bảo đảm chỗ làm thoải mái, vui vẻ, sạch sẽ. Nhận du học sinh. Xin liên lạc: 817-891-0647

Income ổn định $200K/năm, 9 ghế 4 bàn, bán giá rất rẻ. L/L: 469-328-6093