Tiệm vùng Irving, khách walk-in, đông quanh năm, khu sang, giá cao cần thợ làm đủ thứ, FT/PT. 972-432-8888 (W)

Bao lương $700-$900/w, cần thợ có kinh nghiệm bột nexgen & gel và thợ tay chân nước, biết wax càng tốt. Tiệm ở vùng Irving-Las Colinas. Xin liên lạc: 847-530-2005

Vì lý do sức khỏe cần sang gấp tiệm nail ở N Irving, income 200K 1 năm, bán giá hữu nghị. L/L: 972-831-7777

Cần gấp thợ nail, khu sang, tip cao, bao lương quanh năm, chủ vui vẻ. Tiệm ở Irving và Frisco. L/L: 469-348-5590