Cần thợ nail gấp, biết làm đủ thứ, tay chân nước, bao lương từ $900 - $1,000 /w, tùy theo kinh nghiệm. Chỗ làm thoải mái, chủ vui vẻ. Liên lạc: 469-877-7241

Nhận dạy piano tại nhà quý vị hoặc tại nhà riêng của tôi tại 8260 Edgepoint Trl, Hurst, TX 76053. Giáo viên tốt nghiệp Bachalor of Art in Piano Performance năm 2016 tại Kennesaw State University, GA. 678-308-4661