Cần thợ bột nam/nữ gấp, bao lương $800-$1000, nêu thợ giỏi ăn chia 7/3 và cần thợ chân tay nước, wax, massage, facial, eyelash extension. Cần bán 1 tiệm Spa nail, 16 ghế 6 bàn, mới build, 5 thợ, rộng 2100sft rent $2200, lease mới 5 năm, giá $105K. Xin liên lạc: 260-445-6829

Cần tìm phục vụ. Nhà hàng Hàn Quốc gần TCC Northeast ở Hurst. Khu mỹ trắng, đông đúc, tip cao. Have to communicate in English. Prefer texting in English. 469-805-8996

Tiệm ở thành phố Hurst cách Arlington 20', cần thợ biết làm bột, dip hoặc tay chân nước, bao lương tùy theo khả năng. Xin vui lòng liên lạc Tina: 682-560-0511