Cần bán 1 tiệm Nail & Spa ở TP Hurst, FW Texas nằm ngoài North East mall gần 820 N cách Arlington 20', có 16 ghế, 6 bàn, 1 p. facial , 1 p.wax, 1 p. supply & phòng ăn riêng cho thợ, có 6 thợ giỏi, income $25K/tháng, rộng 2100sft, rent $2200, lease 5 năm. Thật lòng mua xin liên lạc: 260-445-6829

Cần sang tệm nail inside Walmart. Tiệm rộng, đang đông khách, giá cao, new reduce lease, chủ retire. L/L để biết thêm chi tiết: 817-262-8902