Cần sang tệm nail inside Walmart. Tiệm rộng, đang đông khách, giá cao, new reduce lease, chủ retire. L/L để biết thêm chi tiết: 817-262-8902

Tiệm nail ở Hurst TX cần thợ bột hoặc thợ chân tay nước, khu Mỹ trắng, good tip, bao lương theo kinh nghiệm. L/L: 817-668-6426

Cần bán 1 tiệm Nail & Spa ở TP Hurst, FW Texas nằm ngoài North East mall gần 820 N có 16 ghế, 6 bàn, 1 p. facial , 1 p.wax, 1 p. supply & phòng ăn riêng cho thợ, có 6 thợ giỏi, income $20K-$25K/tháng, lease 5 năm. Bán $75K. Thật lòng mua xin liên lạc: 260-445-6829