Tiệm ở Huntsville, TX cách Houston 1.5hrs cần thợ bột, tcn, bao lương $800-$1000/w 6 ngày. Vợ chồng càng tốt, bao chỗ ở, mới ra trường OK. 936-291-8686