Cần thợ nails biết làm bột bao lương $4000/tháng hơn ăn chia. Tiệm ở Hondo, Texas cách San Anotnio 30' lái xe. Xin gọi: 830-538-4385