Cần thợ Nữ biết làm Bột, TCN, Gel & SNS. Income $900-$1,100/tuần tùy khả năng. Tiệm ở Hiram, GA. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-770-8745