Cần thợ Nữ, biết làm Bột hoặc tay chân nước. Vùng Mỹ trắng, lương cao, tip hậu. Thật lòng xin liên lạc Mai:

Tiệm ở Hiram, GA cách chợ HK 45 phút rất cần thợ bột & thợ chân tay nước. Full time/part time, có kinh nghiệm. Chỗ làm thoải mái. Lương cao, từ 4K-5K/tháng. Bao lương 4K/tháng (nếu cần). Xin liên lạc: 404-966-6230