Tiệm ở Hiram, quận Paulding cần thợ bột & TCN. income $4,800-$5,800 tùy khả năng. Tiệm cách Morrow 40', Kennesaw 25'. 404-452-8828