Cần thợ Nữ, biết làm Bột hoặc tay chân nước. Vùng Mỹ trắng, lương cao, tip hậu. Thật lòng xin liên lạc Mai:

Cần sang tiệm ở Hiram. Tiệm đang đông khách, cách chợ Hongkong 40 phút. Rent rẻ. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 678-431-9807