Tiệm ở Hiram, GA rất cần thợ bột & thợ chân tay nước. Làm full time/part time. Lương cao từ 4K-5K/m mùa hè. Bao lương 4K/m (nếu cần). 404-966-6230