Tiệm ở Hiram GA, đang hoạt động tốt. Vì lý do gia đình cần sang. Tiệm có 6 bàn, 6 ghế. Rộng 1100 Sqf, Rent $1700/m. Thật lòng mua xin gọi: