Tiệm Elite Nails 1527 W.State Hwy 114 #400, Grapevine TX 76051 cách Arlington 20' cần thợ tay chân nước và thợ bột, biết làm tất cả, khu Mỹ trắng tip cao. Bao lương $700-$1000/w tùy theo khả năng hoặc ăn chia. Xin gọi hoặc text Kelly để biết thêm chi tiết - thank you: 682-433-6452