Cần thợ nấu phở cho nhà hàng ở Colorado, bao ăn ở. Lương $5000/tháng, có chỗ làm cho vợ con nếu cần. Xin liên lạc: 970-260-9799 (Son)