Cần thợ nail nữ, bao lương $1,000. Tiệm cách Dallas 2hrs, đi chung xe, có phòng riêng. Xin liên lạc: 903-841-3659