Tiệm rộng 2400 sf, có 6 bàn, 7 ghế, income $4K-$5K/w, hiện có 4 thợ. Tiệm tại Town Square, Georgetown TX 78626. L/L: 858-265-9299

Tiệm nails ở Georgetown, đẹp. tiền rent rẻ $2200. Hiện đang có 6 thợ, income $8K/w. Đóng cửa Chủ Nhật. Vì lý do gia đình cần sang gấp $95k. Thật lòng mua xin liên lạc: 714-702-7146