Cần thợ nail có kinh nghiệm Gel, SNS, bao lương từ $800 trở lên, tip cao, tiệm ở Gainesville, GA. 770-536-1411

Cần thợ nail nữ kinh nghiệm biết solar-bột dip, bao $900. LƯƠNG LÀM $900-$2000. Mở cửa T2-T7, cách Dallas 1 tiếng 15', bao ở. L/L Joseph Phạm: 817-907-8671