Cần thợ nails kinh nghiệm, biết solar-bột dip, bao lương $900-$1200 tùy theo khả năng. Mở cửa: 10am-7pm, thứ Hai-thứ Bảy. Tiệm cách Dallas 1 tiếng 15', bao ở. Xin liên lạc Joseph Phạm: 817-907-8671

Cần thợ có kinh nghiệm Gel, SNS. Bao lương từ $800 trở lên, tip cao, tiệm ở Gainesville, GA. 770-536-1411

Allure Nails Spa in Gainesville - 3916 SW Archer Rd, Gainesville, FL 32608. Tiệm mới, khai trương vào ngày 24 tháng 01 năm 2018. Tiệm lớn, rộng 2,400 sp.ft., có 18 bàn, 16 ghế. Hiện tại, tiệm đang cần gấp nhiều thợ nail biết làm đủ thứ. Bao lương cho thợ có tay nghề giỏi. Xin liên lạc: 941-417-9397