Tiệm nail tại Frisco mới build 4 tháng, 10 thợ, income trên $12,000/w, 26 spa, 10 bàn, 2 p.wax, và bar rượu, 2,600sf, rent $7,500 , giá cả có thể thương lượng. Liên lạc Tiffani 469-684-2710

Nhà gần Preston / Highway 121 và Dallas N. Tollway, gần Mall Stone Briar. Liên lạc: 469-531-6537

Cần thợ làm everything bao lương $1000/w, thợ dip bao lương $900/w và cần thợ tay chân nước, waxing. Xin liên lạc: 214-603-4777

Tiệm nails ở Frisco cạnh Tom Thumb, cần thợ biết làm bột & chân tay nước FT/PT, bao lương $800w and up, . Xin liên lạc Jennie: 816-582-2868

Tiệm ở McKinney và Frisco, khu Mỹ trắng - sang - tip cao. Cần nhiều thợ nail chân tay nước và dipping, FT/PT. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Ưu tiên cho những thợ có kinh nghiệm , nhanh nhẹn. - Cần tuyển manager giỏi điều hành tiệm, lương cao + bonus. Cần người dọn dẹp/cleanup 214-578-2000

Cần receptionist lương cao, thợ nails eyelash, facial, massage, FT/PT, và người clean-up. Liên lạc Andy 469-203-5719

Tiệm nails khu shopping Preston Rd., Frisco parking rộng, gần high school, good review, 9 ghế, 8 bàn, 2 p.wax, lease mới renew, rent $2900/m.Call / text: 469-231-9116

Tiệm tại Frisco khu sang, tip cao, cần nhiều thợ dipping, và chân tay nước FT/PT. Bao lương thợ kinh nghiệm từ $800 - $1,200/w. Tiệm không trừ tiền cleanup và supply, không khí làm việc vui vẻ, dễ chịu. Liên lạc: 469-362-5335

FRISCO/THE COLONY. CẦN NHIỀU THỢ TAY CHÂN NƯỚC GIỎI, bao lương $700 - $750/w, tip hậu $250 - $300+, Xin liên lạc Victoria www.nailsmakeover.com 972-740-5440

FRISCO - BAO LƯƠNG THỢ BỘT $1000, BỘT NHÚNG $900, CHÂN TAY NƯỚC $800. Cần receptionist hoặc manager và người clean up. 972-292-9545

FRISCO - BAO LƯƠNG THỢ BỘT $1000, BỘT NHÚNG $900, CHÂN TAY NƯỚC $800. Cần receptionist hoặc manager và người clean up. 469-260-7779

NHÀ MỚI Ở FRISCO, có phòng cho thuê, $450/phòng/người, bao điện nước, internet, có máy giặt sấy, có community hồ bơi. L/L: 626-616-1421

Cần sang tiệm ở Frisco, good location, có 18 ghế, 6 bàn. Vì lý do gia đình cần sang gấp với giá nhẹ nhàng. L/L 214-705-0003

Cần receptionist lương cao, thợ nails eyelash, facial, massage, FT/PT, và người clean-up. Liên lạc Andy 469-203-5719