Nails Lux 644 N Federal Hwy, Fort Lauderdale, FL 33304 Cần thợ Nữ/ Nam vui vẻ làm tay chân nước, gel, waxing, hoặc thợ bột, biết làm bột nhúng càng tốt. Bao lương $1,000 and up tùy theo khả năng hoặc ăn chia. Tiệm khu Mỹ trắng, giá nails cao, tip cao. Xin liên lạc ngay:954-205-5722 (c) 561-634-0194