2 tiệm lớn trong Mall ở Clear Water. 1 tiệm 22 thợ, income $110K-$130K/m. Tiệm thứ 2 có 12 thợ, income $58K-$69K/m. Tiệm thứ 3 ở Fort Walton Beach, gần biển Destin, tiệm đang build khách, vô mùa hè sẽ đông khách, khu đông dân cư, mùa hè có thêm tourist, rent rẻ $1500, 2100 sft, giá nail cao. L/L: 678-554-5659