Ở Forest Park, cách VN Phở & chợ Trinh khoảng 3 phút. Bao điện, nước, rác, tủ lạnh & bếp. Rent $250/tháng. Ưu tiên Nữ & sinh viên. Xin liên lạc: 404-643-0765