Ở Forest Park City. Nhà có 2 phòng cho thuê. Bao điện, nước & internet. Nhà cách VN Phở, Southlake Mall Hwy 75 khoảng 5 phút. Xin liên lạc: 404-981-9129