Có 3 phòng, 1 restroom, bao tiền rác. Giá: $650. * Phòng cho thuê: 1 phòng, có lối đi riêng. Bao điện, nước & rác. Giá: $270. Cả 2 cách chợ Trinh 5'. Xin liên lạc: