Cần sang nhà hàng Nhật ở thành phố Highland Village, Flower Mound, giá thương lượng. Call / Text 469-733-7199

Cần người partner hay sang tiệm nail. Tiệm mới build, giá cả thương lượng, rent rẻ. Ai thật lòng xin liên lạc: 940-735-7486

Nhà hàng Flower Mound cần 1 người biết xào, 1 người biết đồ chiên, nhanh nhẹn và nhiệt tình, lương hậu cộng thưởng. Liên lạc Tâm: 714-860-3868

Cần thợ bột và chân tay nước, bao lương từ $600-$800, tiệm ở Lewisville / FlowerMound. Cần sang tiệm nail. Xin liên lạc: 214-793-0826

Tiệm ở Flower Mound cần thợ tay chân nước và gel, bao lương $700/6 ngày. Nếu muốn làm bột chủ sẽ train. Xin gọi: 214-738-7420

Cần thợ nam/nữ làm TAY CHÂN NƯỚC và thợ bột hoặc biết làm đủ thứ càng tốt, có bao lương. Gọi đi làm liền. Xin gọi hoặc text: 469-605-8148

Chủ đổi nghề cần sang tiệm ở Flower Mound, rộng 1200 sf, đã hoạt động 18 năm, khách rất dễ, 100% Mỹ trắng, income $287K/năm and up. Nếu muốn chủ sẽ cho xem statement, supply xài trong 2 năm, giá bán cố định $115K. Xin liên lạc: 214-738-7420