Nhà dư 2 phòng cho share. Fort Worth gần Keller hoặc Arlington, bao điện nước giặt sấy, internet, ưu tiên du HS, single $450, couple $600. Tuấn 682-564-2272