Fort Worth, 820 W & 35, nhà sạch sẽ thoáng mát, ưu tiên cho người độc thân. L/L: 469-777-0927