Nhà hàng Phở ở Euless. Cần thợ bếp chính, người rửa chén và chạy bàn làm part-time. Xian text messages: 817-372-6253

Tiệm nails ở Euless Grand Openning. Cần nhiều thợ nails bột và tay chân nước, bao lương từ $900-$1200 tuần và thợ chân tay nước.Xin liên lạc: 817-724-5064