Cần thợ nails nữ tay chân nước bao $900/w, và thợ P/W, dipping kinh nghiệm bao $1100/w. Tiệm rất đông khách, giá cao, khu Mỹ trắng. Tiệm cách Dallas 5 hrs, vợ chồng ok, chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc: 580-551-9027