Vì sức khỏe cần sang tiệm gấp. Giá cả thương lượng. Tiệm ở Elberton, GA. Thật lòng xin liên lạc Tiffany * Đồng thời cần thợ nail gấp. 706-498-5263 (C)