Có dư phòng cho share. Nhà gần trường Perimeter College ở Dunwoody. Ưu tiên Nữ độc thân. Xin liên lạc: 404-667-1044