Cần thợ FT/PT có kinh nghiệm bột, dip lương $800-$1200/tuần, cần thợ đàng hoàng muốn làm việc lâu dài. Tiệm cách Arlington, Grand Prarie 15 phút, khu 3 màu. Xin liên lạc: 682-351-7843