Cần sang tiệm gấp ở Douglasville, West 20, exit 34. Tiệm ở bên trong Super Center Walmart. Giá bán 35K. Xin liên lạc Quyền: 404-477-8783 (c)

Tiệm ở Douglasville, cách Six Flags khoảng 15 phút. Tiệm làm gel, bột và SNS nhiều, tay chân nước giá cao. Tip hậu. Lương từ $4,000 trở lên, tùy khả năng. Xin liên lạc: 678-906-6998 Lily