Cần thợ bột biết làm everything hoặc tay chân nước. Bao lương và có chỗ ở cho thợ đi xa. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-317-5642

Cần thợ Nam/Nữ làm đủ thứ.Có Bao lương ổn định, bảo đảm Income cao. Tiệm ở Douglasville, cách chợ HK 30 phút. Liên lạc: 770-489-0603