Tiệm ở Douglasville, cách Six Flags khoảng 15 phút. Tiệm làm gel, bột và SNS nhiều, tay chân nước giá cao. Tip hậu. Lương từ $4,000 trở lên, tùy khả năng. Xin liên lạc: 678-906-6998 Lily

Cần thợ bột biết làm trắng hồng giỏi. Lương từ $4,000/tháng trở lên. Xin liên lạc: