Cần thợ có kinh nghiệm. Tiệm rất đông khách. Lương cao, chỗ làm vui vẻ. Khách đa số làm SNS. Cần thợ tay chân nước, bao lương $4,000 & up, trên ăn chia tùy theo khả năng. Đi hướng 20W của exit 36, cách Jonesboro 30 phút, cách Norcross 1 tiếng. Xin liên lạc Minh: 404-804-7372