Cần thợ nam/nữ biết làm đủ thứ và thợ tay chân nước, FT/PT, bao lương $900-$1000/w. Cần manager nam/nữ ok. Xin liên lạc để biết chi tiết: 469-237-6343

CTN 512-771-7637

Cần thợ nail nam hoặc nữ, bao lương or ăn chia , khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Florida, có chỗ ở. Liên lạc Kelvin Tran: 941-465-6330