Tiệm Allure Nail Bar ở Denton cần thợ nail có kinh nghiệm, biết làm đủ thứ, và thợ chân tay nước. Income $900-$1200 tùy theo khả năng (bao lương nếu cần). Tiệm nail lớn, sang và đẹp, tip hậu. Nhân viên làm việc thoải mái vui vẻ, không trừ tiền supply. Xin liên lạc Trường: 817-501-7739

Cần gấp thợ nails, FT/PT, có kinh nghiệm P/W và thợ chân tay nước, bao lương quanh năm theo khả năng. Xin liên lạc: 469-939-4220

Tiệm Denton, khu Mỹ trắng cần thợ nail nam/nữ chân tay nước, bột, waxing... Lương cao, tip nhiều, bao lương theo kn. L/L Cô Minh: 469-386-3441

Cần nhiều thợ bột, nexgen, tay chân nước, chỗ làm vui vẻ, thoải. Gọi đi làm ngay, hợp cho những người làm việc lâu dài. Lương $900- $1300/w tùy theo kinh nghiệm. Xin vui lòng liên lạc Jimmy: 443-204-2436

Cần thợ nam hoặc nữ, bao lương $850/ 6 ngày, $950/ 7 ngày , khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Florida, có chỗ ở. Liên lạc Kelvin Tran: 941-465-6330