Tiệm khu 3 màu Denton TX , rộng 2200 sqft, 9 bàn 14 ghế, có 4 phòng waxing facial, eyelashes, 1 phòng cho tóc, income cao, khách trả cash nhiều, vì bận việc gia đình cần sang lại cho ai thật tình muốn mua. L/L anh Thanh text or để lời nhắn: 469-231-7088

Cần thợ kinh nghiệm, biết wax càng tốt. Tiệm nail khu trắng. Bao lương $900/tuần quanh năm, income $1000-$1300/w + tip. Chỗ làm thoải mái, cách Carrollton, Lewisville 15 phút. Xin liên lạc: 940-594-3059