Tiệm ở vùng Denton, cần thợ nails gấp, bao lương $800-$1200 tùy theo kinh nghiệm. Xin liên lạc: 817-965-9643

Nhà mới dư 2 phòng cho share, có sẵn giường, đủ tiện nghi, bao utility, $400/phòng , ưu tiên nam nữ độc thân làm nails, du HS. L/L: Hạnh: 940-735-8108

Tiệm khu Denton cần thợ biết làm đủ thứ. Thợ lớn tuổi & du học sinh ok. Ở Carrollton có thể đi chung xe. Thợ giỏi bao lương. Cần sang tiệm. 469-417-9592

Tiệm Denton, khu Mỹ trắng cần thợ nail nam/nữ chân tay nước, bột, waxing... Lương cao, tip nhiều, bao lương theo kn. L/L Cô Minh: 469-386-3441

Cần thợ nam hoặc nữ, bao lương $850/ 6 ngày, $950/ 7 ngày , khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Florida, có chỗ ở. Liên lạc Kelvin Tran: 941-465-6330

Cần nhiều thợ bột, nexgen, tay chân nước, chỗ làm vui vẻ, thoải. Gọi đi làm ngay, hợp cho những người làm việc lâu dài. Lương $900- $1300/w tùy theo kinh nghiệm. Xin vui lòng liên lạc Jimmy: 443-204-2436