Tiệm sang, khu 3 màu cần thợ nail nam/nữ chân tay nước, bột, waxing... Lương cao, tip nhiều, bao lương theo kinh nghiệm. L/L Cô Minh: 469-386-3441

Cần thợ nam/nữ biết làm đủ thứ và thợ tay chân nước, FT/PT, bao lương $900-$1000/w. Cần manager nam/nữ ok. Xin liên lạc để biết chi tiết: 469-237-6343

Tiệm ở Denton, cần thợ kinh nghiệm biết làm đủ thứ, FT/PT, khách walk-in rất đông. Tiệm cách Carrollton 15 phút, thợ ở Garland có thể đi chung xe. Bao lương $800 & up. XIn gọi: 972-489-0299

Cần thợ nail nam hoặc nữ, bao lương or ăn chia , khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Florida, có chỗ ở. Liên lạc Kelvin Tran: 941-465-6330