Cần thợ nails kinh nghiệm bao lương $900 -$1,000 / w + tip tùy kinh nghiệm và thợ chân tay nước biết wax càng tốt. Tiệm nails khu trắng, income từ $1,000 -$1200/tuần, good income .Chỗ làm thoải mái, cách Carrollton, Lewisville 15 phút Xin liên lạc Tommy: 940-594-3059

Tiệm ở South Denton, khu Mỹ trắng giá cao, tip nhiều, đông khách, cần thợ dip or tay chân nước full-time & part-time, biết wax và eyelash càng tốt. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật và holiday, bao lương tùy kinh nghiệm, chỗ làm thoải mái. Xin L/L: 940-497-6066

2nd generation nail salon for lease. 2100 sqft on a very busy street in Denton, Texas. Rent is $5400 a month . Space could be divided into smaller ones. No need to buy the business just sign a new lease. Call Will (English only) for details. 469-642-4318

Tiệm Grand Nails ở vùng Denton, cần thợ nails gấp, bao lương $900-$1300 tùy theo kinh nghiệm, cách FortWorth 25' -30' , Carollton 25' - 30', gần khu UNT. Xin liên lạc: 817-965-9643