Tiệm nail ở Denton, 8 ghế 6 bàn, rộng 1400sft, rent $2700, income $5000 & up, giá bán $60K có thể thương lượng. L/L: 469-432-6548

CTN 512-771-7637

Tiệm ở Denton, cần gấp thợ nail có kinh nghiệm P/W & nexgen, bao lương $600 -$800. Xin liên lạc: 817-760-3968

Cần gấp thợ nail nếu cần bao lương. Tiệm ở Denton khu Mỹ trắng, tip cao. Liên lạc Benny: 940-367-5271