Nhà có 2 phòng cho share, Denton,Texas, gần trường NUT, N. TX Woman, ưu tiên HS nữ, bao internet giặt sấy. stevenfra@msn.com 214-918-9703

Tiệm Denton, khu Mỹ trắng cần thợ nail nam/nữ chân tay nước, bột, waxing... Lương cao, tip nhiều, bao lương theo kn. L/L Cô Minh: 469-386-3441

Tiệm mới mở ở Denton, cần gấp nhiều thợ nail có kinh nghiệm Solar P/W, Nexgen, Gel, Wax,tay chân nước. Full time, Part time,bao lương $900/tuần quanh năm.Vui lòng gọi: 214-799-6519

Cần thợ kinh nghiệm và thợ chân tay nước biết wax càng tốt. Tiệm nail khu trắng. Bao lương $900/tuần quanh năm, income $1000-$1300/w + tip. Chỗ làm thoải mái, cách Carrollton, Lewisville 15 phút. Xin liên lạc: 940-594-3059

Cần thợ nail nam hoặc nữ, bao lương or ăn chia , khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Florida, có chỗ ở. Liên lạc Kelvin Tran: 941-465-6330