Retire tiệm ở Denton, rộng 1700sft, 12 ghế - 9 bàn - bar - 2 p.wax, rent $3600+CAM - income $350K&up/year. Giá $145K. Serious buy only, xin liên lạc anh Ba: 817-291-4043

Tiệm ở Denton, cần gấp thợ nail có kinh nghiệm P/W & nexgen, bao lương $600 -$800. Xin liên lạc: 817-760-3968

Cần thợ nail bao lương từ $900-$1200/ week. L/L: 940-365-9828

Tiệm Nail vùng Bradenton FL đang cần thợ Nam và Nữ. bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng . Moi chi tiếtt xin liên lạc. 941 545 1136

Cần nhiều thợ nail có kinh nghiệm P/W - nexgen. Tiệm đông khách sang trọng, giá cao, tip hậu, tiện cho thợ ở Lewisville, Carrollton, Copel, Corinth. Lương $800-$1,200/w tùy theo kinh nghiệm. Xin liên lạc:

Cần gấp thợ nail nếu cần bao lương. Tiệm ở Denton khu Mỹ trắng, tip cao. Liên lạc Benny: 940-367-5271