Tiệm nail ở Deltona, FL cần nhiều thợ nail nam nữ biết làm P&W, gel, dipping powder, manicure & pedicure. Lương trung bình từ $800- $1,200/ tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa nếu cần. Ưu tiên cho thợ nữ. Xin liên lạc: 407-800-1965

Tiệm ở Deltona cần gấp nhiều thợ nail nam, nữ, có kinh nghiệm làm chân tay nước, P&W, gel, facial và wax. Ăn chia hoặc bao lương tùy theo khả năng. Lương trung bình từ $800-$1,200. Có chỗ ở lại cho thợ ở xa. Và cũng cần người giữ trẻ.; Xin liên lạc: 407-800-1965