Tiệm nằm trong khu chợ Publix. Đông khách walk-ins, tips nhiều, income cao. Có chỗ ở riêng tư sạch sẽ cho thợ ở xa. Bao lương $900-$1100/ tuần. Cần thợ bột biết design và nếu biết wax càng tốt. Liên lạc Tracy hoặc John: 321-424-2218 (John)