Tiệm ở khu Mỹ trắng, cần gấp thợ nail. Lương từ $1,000-$1,200/ tuần, tiền tip cao. Xin liên lạc: 386-490-3356