Tiệm đang cần thợ Nam/Nữ biết làm đủ thứ & thợ chân tay nước. Xin liên lạc: 404-422-7079

Cần thợ bột & chân tay nước có kinh nghiệm. Bao lương $3,500 trở lên. Income từ $3,500-$5,000/tháng. Khu Mỹ đen. Địa chỉ: 2630 Rainbow Way, Suite A, Decatur GA 30034. Xin liên lạc: 404-451-9008

NEW! Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước hoặc làm bột. Tiệm vùng Mỹ đen, exit 43 của I285. Cách chợ HongKong 30', cách chợ Trinh 30'. Bao lương $3,000-$4,000 cho thợ làm đủ thứ. Xin liên lạc: 770-808-1038 (W)

THE NAIL BAR 2104 N. Decatur Rd Decatur, GA 30033 Cần thợ bột và tay chân nước. Tiệm rất tiện đường. Lương và tip hậu. Xin liên lạc: 404-975-3527 (W)

Tiệm vùng Decatur cần thợ Nam/Nữ biết làm bột or thợ TCN. Tiệm làm vui vẻ, thoải mái. Good income, good tip. Nếu cần chủ sẽ bao lương. 770-817-2299

Vì không người trông coi cần sang gấp 3 tiệm nails khu Mỹ trắng 100% với giá rẻ. Income ổn định, bảo đảm lấy lại vốn trong vòng 1 năm. Cần nhiều thợ nails, bao lương $1000/w & up tùy theo kinh nghiệm. Tiệm cách Fort Worth 30 phút có thẻ carpool với chủ. Xin liên lạc Nina 817-682-6686