Cần thợ bột & chân tay nước có kinh nghiệm. Bao lương $4,500 trở lên. Income từ $4,500-$6,000/tháng. Khu Mỹ đen. Địa chỉ: 2630 Rainbow Way, Suite A, Decatur GA 30034. Xin vui lòng gọi: 404-451-8027

Cần thợ Nam hoặc Nữ có kinh nghiệm làm bột và thợ chân tay nước. Tiệm hướng East 285, exit 48 vùng Decatur, GA. Xin liên lạc: 404-422-7079

Vì không người trông coi cần sang gấp 3 tiệm nails khu Mỹ trắng 100% với giá rẻ. Income ổn định, bảo đảm lấy lại vốn trong vòng 1 năm. Cần nhiều thợ nails, bao lương $1000/w & up tùy theo kinh nghiệm. Tiệm cách Fort Worth 30 phút có thẻ carpool với chủ. Xin liên lạc Nina 817-682-6686