THE NAIL BAR 2104 N. Decatur Rd Decatur, GA 30033 Cần thợ bột và tay chân nước. Tiệm rất tiện đường. Lương và tip hậu. Xin liên lạc: 404-975-3527 (W)

Tiệm ở Decatur có 6 bàn, 6 ghế, 1 phòng wax, thích hợp cho gia đình làm chủ. Bán $50K. Xin liên lạc: 972-876-8666

Cần thợ tay chân nước, biết làm tất cả càng tốt. Tiệm ở North Decatur, khu Mỹ trắng, tip rất nhiều. Gần bệnh viện Emory, cách chợ Sài Gòn ở Buford Hwy 10 phút. Rất thuận tiện đi lại. Xin liên lạc: 404-431-2314 (C)

Tiệm vùng Decatur cần thợ biết làm bột & chân tay nước. Tiệm làm vui vẻ, thoải mái. Good income, good tip. Lương từ $5,000/tháng trở lên. 770-817-2299

Cần thợ bột & chân tay nước, làm Full time/Part time. Lương $4,500/tháng trở lên. Địa chỉ: 2630 Rainbow Way, Suite A, Decatur GA 30034. Xin liên lạc: 404-241-2111

Tiệm ở Decatur cần thợ biết làm đủ thứ và thợ chân tay nước, bao $900-$1000/w, chỗ ở miễn phí, khu trắng, tip rất cao, chủ dễ chịu. L/L: 325-248-8578

Tiệm ở Decatur TX khu country Mỹ trắng, cách Arlington 50', Forth Worth 25'. Tiệm đẹp sang, good location, good income, rent rẻ. L/L: 817-793-1097