Cần thợ chân tay nước. Tiệm ở Hamilton Mill, Dacula. Xin vui lòng liên lạc: 678-989-9067

Cần thợ Nam/Nữ full-time gấp, biết làm đủ thứ. Tiệm ở Dacula, GA. Income cao, good tip. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-235-1717