Cần gấp thợ bột hoặc tay chân nước. Bao lương nếu muốn. Tiệm ở Dacula, North 85, exit 115. Khách Mỹ trắng, good tip. Xin liên lạc: 770-601-1203

Nhận giữ trẻ tại Dacula. Nhà cao, rộng & thoáng. Có phòng & sân chơi cho Trẻ. Xin liên lạc: 678-951-6262