Tiệm ở thành phố Cumming, GA. Giá nail rất cao, khách sang trọng, Mỹ trắng 100%. Đang cần nhiều thợ Nữ làm chân tay nước, bột & SNS. Chủ vui vẻ, chỗ làm thoải mái. Xin liên lạc: 470-297-8847 (w)

Cần thợ biết làm chân tay nước, bột & SNS. Lương cao, tip hậu. Nếu cần sẽ bao lương. Tiệm ở N400, exit 14. Xin liên lạc: 770-688-0536 (C)

Tiệm TNC Nail & Spa ở Cumming, GA, freeway 400N, exit 14. Giá nail cao, khách Mỹ trắng 99%. Tiệm đang cần thợ Nữ có kinh nghiệm làm tay chân nước, bột & SNS. Xin vui lòng liên lạc: 470-223-1233

Tiệm khu thương mại đông dân cư, 100% Mỹ trắng. Chỉ trong vài tháng làm bạn sẽ lấy lại vốn trước mùa hè này. Xin liên lạc Phượng: 404-542-7232