J NAIL 415 Peachtree Pkwy, Suite 245 Cumming, GA 30041. Tiệm vùng Mỹ trắng. Good location, good income, 8 ghế, 8 bàn mới. Vì lý do sức khỏe nên cần sang GẤP! Thật lòng muốn mua xin liên lạc Amy: ***Đồng thời cần thợ nail. 678-513-4599

Vì lý do gia đình cần sang gấp tiệm ở Peachtree, Cumming. Tiệm trong Kroger, shopping lớn. Khu Mỹ trắng, khách sang. Mọi chi tiết xin liên lạc Lisa or text (sẽ liên lạc lại).

Cần gấp thợ Nữ làm full time/part time, có kinh nghiệm làm P&W, SNS và gel. Bao lương $3,500-$4,000/tháng, hơn ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm ở Cumming, GA. Khách Mỹ trắng, lương cao, good tip. Xin vui lòng liên lạc: