Cần Sang tiệm Nail vùng Mỹ trắng. Tiệm mới build, khang trang rộng rãi. Khu shopping lớn. Đồng thời cần nhiều thợ nail gấp. Vui lòng liên lạc: 470-266-8873

Tiệm vùng Mỹ trắng, Peachtree Pwy (Cumming). Lương cao, tip cao. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Nếu cần sẽ bao lương. Xin liên lạc: 678-455-1960 (W)

Vì lý do gia đình cần sang gấp tiệm ở Peachtree, Cumming. Tiệm trong Kroger, shopping lớn. Khu Mỹ trắng, khách sang. Mọi chi tiết xin liên lạc Lisa or text (sẽ liên lạc lại).