Cần sang tiệm nail gấp và Cần thợ. Tiệm đẹp khu Mỹ trắng, khách sang, good tip, rent rẻ, 8 ghế mới, 6 bàn, 1p. facial. Xin liên lạc: 214-326-6506

Tiệm mới ở Coppell cần thợ bột, thợ tay chân, facial, & waxing FT/PT, chủ vui vẻ, có chỗ ăn nghỉ cho thợ thoải mái, lương cao tip hậu, có thưởng mỗi năm. Xin L/L Yen: 972-745-7202