Tiệm nail ở Beltline/635 - Irving đông khách cần nhiều thợ nails tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ, bao lương $800-$900 tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 972-697-5598

Cần sang tiệm nail gấp và Cần thợ. Tiệm đẹp khu Mỹ trắng, khách sang, good tip, rent rẻ, 8 ghế mới, 6 bàn, 1p. facial. Xin liên lạc: 214-326-6506