Cần gấp thợ chân tay nước nữ FT/PT , không cần kn, ưu tiên du học sinh càng tốt,sẽ trainning , khu Mỹ trắng tip cao, ở TP Coppell - TX, bao lương (nếu làm tốt), tiệm ít người. L/L: 972-745-1343