Tiệm ở Coppell, TX khu Mỹ trắng, khách sang, 10 ghế, 5 bàn, 2 p.wx, 1p.facail, 2000 sf, rent $3000. POS system, supplies đầy đủ. Income $240K-$260K/năm. 714-553-8388