Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Lương từ $1,000/tuần trở lên. Thợ bột mùa đông $3,000/tháng. Tiệm ở Conyers, chủ sẽ bao lương tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 770-761-9696

Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm, biết làm everything. FT/PT và thợ làm weekend từ Thứ 6 - Chủ Nhật. Bao lương $3,500-$4,000/tháng (tùy theo tay nghề) và vacation. Tiệm ở Conyers. Xin liên lạc Cindy: 770-289-4455

01/2018. Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước hoặc bột, full time. Lương từ $3,500-$4,500/tháng. Xin liên lạc: 404-368-4059

Allure Nail Bar in Conyers Georgia cần thợ nail. Bao lương $1,200/tuần. Tiệm rộng, thoáng, đẹp nhất Thành Phố. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Xin liên lạc: 770-679-4284