6/18 Vì lý do gia đình nên cần sang tiệm nail. Tiệm rộng 1,600 sqf. Có phòng wax, có 10 thợ, 12 bàn, 9 ghế. Tiệm ở big location. Income 60K-70K/tháng. XLL: 404-368-4059