Tiệm ở Conyers. Có 8 bàn, 8 ghế. Đầu tuần 6 thợ, cuối tuần 8 thợ. Income trung bình $30,000/tháng. Rent: $1,151 gồm CAM + nước. Giá sang: 110K. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 404-566-9999 Lee