Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước. Tiệm cách chợ HongKong II 30 phút. Bao lương trên $800/tuần. Xin vui lòng liên lạc: 678-549-5301 Jenny

Tiệm vùng Conyers, GA. Có 6 bàn, 4 ghế. Tiền rent $1,025/tháng. Giá bán: $33,000. Làm chủ 8 năm, good income và cách chợ HK II 45 phút lái xe. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-200-5612 (C)