Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước. Tiệm cách chợ HongKong II 30 phút. Bao lương trên $800/tuần. Xin vui lòng liên lạc: 678-296-1861 Jenny

Cần thợ nail Nam/nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Lương từ $1,000/tuần trở lên. Tiệm ở Conyers, chủ sẽ bao lương tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 770-761-9696