Cần thợ nam / nữ làm full time, có kn, biết làm đủ thứ. Tiệm rất đông khách ở Conyers, lương cao, tip nhiều, nếu cần bao lương. L/L: 678-462-4906