Cần thợ có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước. Tiệm ở exit 147 của 85N. Nếu ở Sugarloaf có thể đi chung xe với chủ. Mọi chi tiết xin liên lạc: