Tiệm Nails vùng Charlottesville, VA., đông khách, cần GẤP nhiều thợ Nails và Hair Stylist có kinh nghiệm. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Nếu cần chủ bao lương. Có chổ cho thợ ở xa. Vui lòng liên lạc số: 804-450-4224 (Chris)