Nhận giữ trẻ từ 3 tuổi trở lên. Dạy học mới về hưu. Nhà sạch, thoáng, gần nhà thờ Holy Cross, trên đường Chamblee Tucker. Xin vui lòng liên lạc hoặc text: 770-866-6450