Cần nhiều thợ biết làm đủ thứ, bao lương $900 & up. Chỗ làm thoải mái vui vẻ, tip cao, FT/PT. Khu sang, Cedar Hill cách Arlington 15'. Gọi đi làm liền. Xin liên lạc: 682-558-6779

Tiệm đông khách vùng Cedar Hill gần Arlington và Grand Prairie 15' cần thợ bột và tay chân nước bao lương or ăn chia. Xin liên lạc: 972-293-8808

Tiệm nail Cedar Hills cách Arlington 10-15' cần nhiều thợ nail, bao lương $800-$1000/w. tiệm ở Denton cũng cần thêm nhiều thợ. L/L: 443-204-2436