Tiệm đông khách vùng Cedar Hill gần Arlington và Grand Prairie 15' cần thợ bột và tay chân nước bao lương or ăn chia. Xin liên lạc: 972-293-8808

Tìm thợ nail FT/PT, bao lương, tiệm vùng Cedar Hill. Xin liên lạc: 682-583-3940

Tiệm nail gia đình ở Cedar Hill gồm 5 ghế 4 bàn, p.wax riêng, lease rẻ $1150, free nước, đã hoạt động 8 năm, rât nhiều khách quen cần sang gấp vì lý do gia đình. Giá sang rẻ $12K. L/L: 469-233-0368

Tiệm nail Cedar Hills cách Arlington 10-15' cần nhiều thợ nail, bao lương $800-$1000/w. tiệm ở Denton cũng cần thêm nhiều thợ. L/L: 443-204-2436