Vì lý do sức khỏe cần sang tiệm ở Cedar Hill, 12 ghế 8 bàn, rất thích hợp cho gia đình làm, income ổn định, khác lịch sự. Thật lòng mua xin gọi: 817-229-5523

Tìm thợ nail FT/PT, bao lương, tiệm vùng Cedar Hill. Xin liên lạc: 682-583-3940

Tiệm đông khách cần thợ bột và tay chân nước có bằng, không kn sẽ train, bao lương or ăn chia. Xin liên lạc: 972-293-8808

Cần nhiều thợ biết làm đủ thứ + eyelash, bao lương $900 & up. Chỗ làm thoải mái vui vẻ, tip cao, FT/PT. Khu sang, Cedar Hill cách Arlington 15'. Gọi đi làm liền. Xin liên lạc: 682-558-6779

Cần nhiều thợ giỏi bột và tay chân nước. Tiệm ở Cedar Hill và Denton, lương từ $900 trở lên, gọi đi làm ngay. Xin vui lòng liên lạc: 443-204-2436