Cần bán tiệm ở Carrizo Springs TX. Tiệm không người trông coi, thuận tiện cho vợ chồng làm. Giá $25K. L/L: 830-279-3548