Cần sang tiệm tóc. Có phòng facial & 6 stations. Tiệm gần Mall of GA. Vùng Mỹ trắng. Giá sang 22K. Thật lòng mua xin liên lạc: 678-815-7871

Cần thợ làm full time/part time. Tiệm cách GA Mall 15 phút, cách chợ HK 25 phút. Xin liên lạc: 770-831-8841 (W)