Chuỗi nhà hàng Việt Nam cần nhiều phụ bếp & chạy bàn. Trong vùng Norcross, Gainesville & Buford, GA. Lương hậu, có nhà ở. Xin vui lòng gọi cô Kim Anh:

Cần thợ Nữ làm bột hoặc chân tay nước. Tiệm kế cây xăng Shell Mall of GA. Bao lương từ $2,500 trở lên cho mùa đông. Xin liên lạc Thảo: 404-519-6904

Có kinh nghiệm làm bột trên 4 năm. Bảo đảm lương cao & ăn chia cao hơn các tiệm khác. Tiệm cách chợ HK II khoảng 25 phút về hướng N85. Xin liên lạc: 470-385-9515

Cần thợ tóc Nam hoặc Nữ có kinh nghiệm, làm việc full-time hoặc part time. Ưu tiên cho thợ Nam. Liên lạc: 678-549-6171