Nhà có 1 phòng cho share. Bao điện nước & wifi. Nhà ngay Buford Hwy và Jimmy Carter. Chủ vui vẻ, dễ chịu. Giá: $300/tháng. Xin liên lạc: