Nhà mới hướng GA Mall, gần GA Gwinnett College có phòng cho thuê. Ưu tiên cho học sinh. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 678-760-1112

Cần gấp thợ TCN hay bột full-time or part-time (Làm được Sunday). Tiệm cách GA Mall 5’. Khách Mỹ trắng, lịch sự, tip nhiều. Income từ $3,000-$5,000. Xin liên lạc: Blossom Nails Buford 678-382-2376