Cần thợ nails nam/nữ gấp. Cần thợ biết làm chân tay nước, bột & SNS. Lương cao, tip hậu. Tiệm ở trung tam Buckhead. Xin liên lạc: 678-448-7452

Tiệm Nail ở 285 exit 18, gần Buckhead, 8 GHẾ, 6 BÀN, & 1 phòng Facial, 1 phòng WAX. Giá 45K. Xin gọi Jessica hoặc text:(Nói tiếng Anh) 678-517-7199

Tiệm Màn trong khu Buckhead, GA cần THỢ MAY & THỢ ỦI. Phải biết tiếng Anh căn bản. Trả lương khá, có holidays & vacations. Mọi chi tiết xin liên lạc Tú: 404-355-8232

Cần thợ biết làm chân tay nước, bột & SNS. Lương cao, tip hậu. Tiệm ở trung tam Buckhead. Xin liên lạc: 678-549-0343

Cần thợ bột, thợ tay chân nước và facial, eyelash, massage. Lương cao, từ $800-$1,400/tuần, tip hậu. Tiệm vùng Buckhead, cách chợ Hong Kong 2 khoảng 25 phút. Xin liên lạc Anh: 404-518-4791