Tiệm Màn trong khu Buckhead cần thợ may & thợ ủi đồ. Cần biết tiếng Anh căn bản. Thợ may lương start $12/ hour. Thợ ủi đồ lương start $11/ hour. Có holiday, paid, 2 tuần vacation. Xin liên lạc Tú: 404-355-8232

Tiệm lâu năm, vùng BUCKHEAD, gần Buford Hwy, cách Jimmy Carter Blvd 13 phút. Lương cao, tip hậu. Liên lạc: 404-275-0484

Cần thợ bột, thợ tay chân nước và facial, eyelash, massage. Lương cao, từ $800-$1,400/tuần, tip hậu. Tiệm vùng Buckhead, cách chợ Hong Kong 2 khoảng 25 phút. Xin liên lạc Anh: 404-518-4791