Cần sang tiệm ở Chamblee/Brookhaven. Tiệm lớn, sang trọng, đông khách. Rộng 3,000 sqft. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 470-406-8386

Cần thợ làm tay chân nước, SNS. Biết tiếng Anh. Bao lương theo tay nghề. Tiệm ở Brookheaven. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-481-5506 (W)