Tiệm ở Blue Ridge, GA. Khu Mỹ trắng 100%, cách chợ Hongkong 1.5hr. Income cao, good tip. Ai thật lòng xin gọi: 704-946-3001