Vì lý do gia đình cần sang gấp tiệm Tóc & Nail. * Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm color. Tiệm ở Alabama. Bao lương tùy theo khả năng (biết làm CTN càng tốt). L/L: 205-570-1970

Có kinh nghiệm & có bằng ở Alabama. Lương trên $5,000/tháng. Tiệm cách ATL 2 tiếng 25 phút. Có chỗ ở cho thợ ở xa. XLL: 404-513-9393 (C)