Tiệm ở Birmingham, AL. Có 6 bàn, 6 ghế. Khu Mỹ trắng. Giá 30K. Không thật lòng xin miễn gọi: 205-243-0463

Cần sang tiệm ở vùng Birmingham, AL. Khu Mỹ trắng, giá cao, tip tốt. Tiệm có trên 25 năm. Xin liên lạc: 205-835-3835