Tiệm Phở 280 ở Birmingham, AL. Cần đầu bếp có kinh nghiệm. Biết nói và đọc được tiếng Anh. Bao lương. Mọi chi tiết xin liên lạc 205-240-6604 Long

Có kinh nghiệm & có bằng ở Alabama. Lương trên $5,000/tháng. Tiệm cách ATL 2 tiếng 25 phút. Có chỗ ở cho thợ ở xa. XLL: 404-513-9393 (C)

Cần sang tiệm ở vùng Birmingham, AL. Khu Mỹ trắng, giá cao, tip tốt. Tiệm có trên 25 năm. Xin liên lạc: 205-835-3835