Cần sang tiệm nail ở Bainbridge, GA. Cách ATL 4 tiếng lái xe, tiệm đông khách. Giá sang: $48,000. Bảo đảm 2 tháng lấy lại vốn (có thể đến ngồi coi tiệm thoải mái). Xin vui lòng liên lạc: