Cần thợ bột và CTN. Có chỗ ở free, vợ chồng càng tốt. Bao lương $4,000 and up. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật. 229-246-7005