Cần thợ bột và CTN. Có chỗ ở, vợ chồng càng tốt. Bao lương tùy theo kinh nghiệm. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. 404-374-9069 (C)