Cần sang tiệm vì lý do về hưu. Tiệm ở Augusta, GA. Regal Nail inside Walmart. Tiệm mở được 8 năm. Giá cả thương lượng. Xin gọi: 803-439-8426

Có kinh nghiệm, biết làm đủ thứ. Tiệm cách Atlanta 1h45'. Lương từ $4,000/tháng trở lên. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc: 706-869-8992

Cần thợ nail biết làm đủ thứ, tiệm ở South Carolina. Tiệm đông khách, trong mall ở Culumbia, lương cao $4000/m & up, bao nhà thợ ở riêng. Xin liên lạc: 803-426-6834