Cần sang tiệm vì lý do về hưu. Tiệm ở Augusta, GA. Regal Nail inside Walmart. Tiệm mở được 8 năm. Giá cả thương lượng. Xin gọi: 803-439-8426

Cần thợ nail biết làm đủ thứ, tiệm ở South Carolina. Tiệm đông khách, trong mall ở Culumbia, lương cao $4000/m & up. Bao nhà thợ ở riêng. Xin liên lạc: 803-426-6834