Cần gấp thợ Nam/Nữ hoặc vợ chồng càng tốt, biết làm đủ thứ. Tiệm cách chợ HK 2 tiếng. Bao lương nếu cần. Chỗ làm vui vẻ. Có phòng riêng cho thợ miễn phí.

Có kinh nghiệm, biết làm đủ thứ. Tiệm cách Atlanta 1h45'. Lương từ $4,000/tháng trở lên. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc: 706-869-8992

Cần thợ nail biết làm đủ thứ, tiệm ở South Carolina. Tiệm đông khách, trong mall ở Culumbia, lương cao $4000/m & up. Xin liên lạc: 803-426-6834