Cần thợ biết làm đủ thứ, SNS hoặc TCN. Tiệm ở Buckhead Xin liên lạc Xuân: 678-538-8097

Thông dịch & đưa đón: tòa án, sân bay, bệnh viện, làm thẻ an sinh xã hội, food stamp, tiền già, kết hôn, bảo lãnh, thẻ xanh, quốc tịch…L/L Lisa: 404-988-1776

Cần thợ Nam/Nữ (hoặc vợ chồng) biết làm bột và chân tay nước. Lương $5,000/tháng trở lên. Tiệm ở tiểu bang GA, cách chợ Hongkong 1h45'. Khách Mỹ trắng. Bao ở. Deluxe Pedi: $35, $40, $50, SNS: $40, $50. Xin liên lạc Andy: 404-578-7422 (C)

3 PROGRAMS: 856-438-5703

Tiệm cách ATL 1hr30'. Có 8 ghế lớn, 2 ghế nhỏ, 9 bàn, 1 phòng wax. Có máy giặt, máy sấy. Income ổn định. Sang giá đặc biệt cho ai thật lòng. Xin liên lạc Kim: 404-518-2190

Cần thợ tay chân nước, gel, P&W hoặc SNS. Bao lương 4K-5K/tháng. Tiệm ở Kennesaw, Acworth. Liên lạc Will: 678-650-0970 (C)

Cần thợ bột $900-$1200/w, chân tay nước $800-$1000/w. Tiệm cách Dallas 2.5hrs, có phòng riêng, internet. cần 1 Bác giữ em bé. 903-799-7924

cần tìm nam đủ điều kiện bảo lãnh (27-40). Liên lạc 470 232 7274 Vy 28 tuổi. 470-232-7274

Cần thợ tay chân nước & thợ bột. Bảo đảm income từ $3,500/tháng trở lên, nếu cần sẽ bao lương. Lương cao, tip hậu. Tiệm cách chợ Hongkong 15 phút, gần trường Đại Học Emory. Xin liên lạc: 770-653-7204 (C)

Tiệm hướng 75S, khu Mỹ trắng 80%, giá nail cao. Bao lương $3.500-$5,000/tháng. Nếu ở Morrow có xe chở đi. Có chỗ ở cho thợ. Xin liên lạc: 678-834-3665