Tiệm hướng 75S, khu Mỹ trắng 80%, giá nail cao. Bao lương $3.500-$5,000/tháng. Nếu ở Morrow có xe chở đi. Có chỗ ở cho thợ. Xin liên lạc: 706-646-2522

Cần gấp thợ Nam/Nữ làm chân tay nước hoặc biết làm everything. Lương từ $5,000-$6,000/tháng, có thể hơn tùy tay nghề. Tiệm ở Atlanta, GA, cách chợ Hongkong II 1h15'. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 732-910-5995 Lan

chuyên đưa đón phi trường, casino, bệnh viện, bác sĩ tư giá rẻ. Thông dịch xin tiền già, thi quốc tịch vv. 678-789-4150

Bán trại gà thịt có 8 chồng, 3 mobile homes, 34 acres đất. Xin liên lạc: