Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột, SNS. Tiệm vùng Athens, GA. Gần trường Đại Học, khu Mỹ trắng, tip cao. Có thể đi chung với chủ nếu cần. XLL: 770-878-1648

Cần thợ có kinh nghiệm làm bột, SNS & tay chân nước. Tiệm vùng Athens, khu Mỹ trắng, lương cao, tip hậu. Xin liên lạc: 706-769-5838 (W)

"BAO LƯƠNG QUANH NĂM $1100-$1600/wk. Thợ nữ giỏi biết làm bột và dipping $1100/ 6 ngày. Thợ nam giỏi biết làm bột và dipping $950/6 ngày. Cần thợ chân tay nước. Khu Mỹ trắng, tip cao (99% Mỹ trắng). Tiệm cách Dallas 1Hr và cách Houston 3,5hr. Có phòng cho thợ ở xa. *OFF SUNDAY* Liên lạc: (254) 400-6104 "Không kinh nghiệm xin miễn gọi. 254-400-6104