Lương cao, từ $3,000/tháng trở lên, tip hậu. Tiệm vùng Athens. Xin liên lạc: 706-201-3240

Cần thợ Nữ làm tay chân nước hoặc bột, full tim/part. Tiệm ở Athens, cách trường ĐH UGA khoảng 7 phút. Nghỉ Chủ Nhật. Bao lương $3,500/tháng. Chỉ nhận thợ ở GA. Mọi chi tiết xin liên lạc Tú: