Cần nhiều thợ nail Nam/Nữ FT & PT, làm bột và tay chân nước. Tiệm vùng Mỹ trắng, good income, good tip. Lương từ $3,000-$5,000 tùy theo khả năng. Nếu cần sẽ bao lương. Có thể đi chung xe với chủ nếu cần. Mọi chi tiết xin liên lạc Judy: 678-979-6951